Yetkinlərin allergik xəstəlikləri Dünyada regionlara görə dəyişsə də, təxminən hər 5 nəfərdən birinin həyatı boyu allergik problemlərlə üzləşdiyi məlumdur. Allergik xəstəliklərin tezliyinin getdikcə artdığı müşahidə edilir. Ölkəmizin əhalisinin 25-30%-nin bir və ya bir neçə allergik xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilir. Bəzən çox əhəmiyyət vermədiyimiz bir allergik xəstəlik, təəssüf ki, gələcəkdə daha böyük problemlərə çevrilə bilər.

Yetkinlərdə Allergik Xəstəliklər Artır

Düşünmədiyimiz və ya əvvəllər şikayət etməyən allergiyalar irəli yaşlarda baş verə bilər. Uşaqlıqda böyüklərdəki artım kimi, bütün dünyada olduğu kimi Türkiyədə də allergik xəstəliklərin tezliyi sürətlə artır. Bunun bir çox səbəbləri var. Həyatımızda bizə təsir edən ətraf mühit faktorları bu dəyişiklikdə ən mühüm rol oynayır.

Allergiyaya meylli insanlarda allergik xəstəliklər yaranır

Allergenlərə həddindən artıq reaksiya bəzən tez-tez öskürək və nəfəs darlığı ilə müşayiət olunan astma kimi allergik xəstəliklər, bəzən də tez-tez asqırma və burun qaşınması ilə müşayiət olunan allergik rinit, dəridə qaşınma ilə müşayiət olunan ekzema və ürtiker şəklində ola bilər.

Daha çox dərman, qida və ya arı allergiyalarında müşahidə oluna bilən həddindən artıq allergik reaksiya aşağı təzyiq, anafilaksiya şəklində ola bilər ki, bu da bədəndə şiddətli qaşınma ilə müşayiət olunur və şokla nəticələnir. Bu səbəblə, allergik təbiəti olan xəstələrin allergik şikayətləri başladığı zaman bir allerqoloqa görünməsi və qiymətləndirilməsi uyğundur.

Allergiya xəstəlikləri hər yaşda baş verə bilər

Yetkinlərdə uşaqlıqdan allergik tarix ola bilər və ya gözlənilmədən görünə bilər. İrəli yaşlarda gördüyümüz bəzi allergiyalar xəstənin keçmiş illərinə nəzər saldıqda da təsbit edilə bilir. Allergik rinit və astma böyüklərdə ən çox rast gəlinən allergik xəstəliklərdir. Qida allergiyası bəzən daha gec başlaya bilər və ya uşaqlıqda davam edə bilər. Ürtiker (ürtiker) sonrakı illərdə daha çox görünə bilər. Təəssüf ki, ölümcül ola bilən dərman allergiyası böyüklərdə daha çox rast gəlinir. Arı allergiyası və ölümcül reaksiyalar da yetkin xəstələrdə daha çox olur. Həyatımız boyu təmasda olduğumuz bir çox kimyəvi və kosmetik məhsullar artdıqca, kontakt allergiyası sonrakı yaşlarda daha çox rast gəlinə bilər. İrsi anjioödem və ya digər xəstəliklərlə əlaqəli ola biləcək hər cür anjioödem, dəri qaşınması, ekzema, atopik dermatit də böyüklərdə tez-tez görülə bilər.

Həyatımızın istənilən dövründə müşahidə oluna bilən allergik xəstəliklər yetkinlik dövründə olduğu kimi uşaqlıqda da görünə bilər. Yetkinlərdə görülən allergik xəstəliklər çox vaxt müalicə edilmədikdə xəstə üçün daha böyük problemlərə çevrilir. Yetkinlik dövründə baş verən allergik xəstəliyə çarə tapmamısınızsa, yanlış yerə getmiş ola bilərsiniz. Bu gün bir çox böyüklər ağır və idarəolunmaz astma, allergik rinit, xroniki öskürək və ya arı, dərman və ya qida allergiyası üçün müalicə axtarırlar.

İstanbul Allergiya Yetkin Allergiya Xəstəlikləri şöbəsi aşağıdakı xəstəliklər üçün xidmət göstərir;

 • Allergik astma,
 • Allergik rinit (Allergik qrip),
 • Egzema (Atopik dermatit),
 • Qida allergiyası,
 • Dərman allergiyası,
 • Kovan (ürtiker),
 • Əlaqə allergiyası,
 • Metal allergiyası,
 • Arı allergiyası,
 • Göz allergiyası,
 • Peşə allergiyası,
 • İrsi anjioödem.