Egzema (Atopik dermatit) Uşaqlarda ən çox rast gəlinən allergik dəri xəstəliyidir. Ekzemanın inkişafının ən mühüm səbəbi genetik olsa da, ekzemanın inkişafına bir çox faktor təsir edə bilər

Egzemada genetik meyl

Valideynində və ya ailəsində allergik xəstəlik olan insanlarda ekzemanın inkişaf riski daha yüksəkdir. Məsələn, ana və ya atada allergik xəstəliyin olması uşaqda allergik xəstəliyin inkişafını 30%-50% artırır.

Dərinin genetik cəhətdən pozulmuş quruluşu ekzemanın inkişafında əhəmiyyətlidir.

Dəri quruluşu zədələnmiş uşaqlarda ekzemanın inkişafı müşahidə olunur. Çünki dəri quruluşu pozulmuş uşaqların dərisində su və yağ miqdarı az olur.

Qida allergiyası ekzemanın inkişafında vacibdir.

Eqzeması olan uşaqların 40-60%-nə qida allergiyası səbəb olur. Süd və yumurta allergiyası qida allergiyasının əsas səbəbidir.

Yun paltarlar ekzemaya səbəb ola bilər.

Yun paltar geymək də ekzemanın inkişafına səbəb ola bilər.

Sabunlar və şampunlar ekzemanın inkişafına kömək edə bilər.

Xüsusilə dərini qurudan sabun və şampunlar ekzemanın inkişafına kömək edir.

Ev tozunda olan gənələr ekzemanın inkişafına kömək edir.

Rütubət yüksəkdir, xüsusən də dəniz kənarındakı şəhərlərdə. Bu ərazilərdə ev tozunda yaşayan gənələr dərinin quruluşunu poza və ekzemanın inkişafına kömək edə bilər.

Tərləmə ekzemanın inkişaf etməməsinə səbəb ola bilər.

Yüksək otaq temperaturu səbəbindən tərləmə dərinin qurumasına səbəb ola bilər və ekzemanın inkişafına kömək edə bilər.

Nəticədə;

    • Allergiyaya genetik meyl ekzemanın (atopik dermatit) əsas səbəbidir.
  • yun və dar paltar geyinmək, tərləmə kimi amillər ekzemanın inkişafına kömək edir.

Prof. Dr. Ahmet Akçay