İstanbul Allergy olaraq, şəxsi məlumatlarınızın təhlükəsizliyinə əhəmiyyət veririk. Bu şüurla, biz sizə aid bütün şəxsi məlumatların ən yaxşı şəkildə və ehtiyatla işlənməsinə və mühafizəsinə böyük həssaslıq göstəririk. Bu məsuliyyəti dərk edərək, 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanunu (“Qanun”) və müvafiq qanunvericilik çərçivəsində Məlumat Nəzarətçisi olaraq aşağıda göstərilən çərçivədə şəxsi məlumatlarınızı emal edirik.

Şəxsi Məlumatların Toplanması, Emalı və Emalı Məqsədləri

Sizə yüksək xidmət standartlarını təqdim etmək üçün göstərilən xidmətin keyfiyyətindən asılı olaraq şəxsi məlumatlarınızı Çağrı Mərkəzindən, internetdən, mobil tətbiqlərdən, fiziki yerlərdən və bu kimi kanallardan şifahi, yazılı, vizual və ya elektron şəkildə əldə edirik.

Bu çərçivədə, bütün tibbi diaqnostika, müayinə, müalicə və baxım xidmətlərinin icrası üçün tələb olunan və bu məqsədlə əldə edilən əsas ümumi və xüsusi şəxsi məlumatlar, xüsusilə də şəxsi sağlamlıq məlumatları aşağıda verilmişdir;

 • Adınız, soyadınız, TR şəxsiyyət nömrəniz, əgər Türkiyə vətəndaşı deyilsinizsə, pasport nömrəniz və ya müvəqqəti TR şəxsiyyət nömrəniz, doğum yeriniz və tarixiniz, ailə vəziyyətiniz, cinsiyyət məlumatınız və fotokopisi kimi şəxsiyyət məlumatlarınız. təqdim etdiyiniz TR Şəxsiyyət Kartı və ya Sürücülük Lisenziyasının,
 • Ünvan, telefon nömrəniz, e-poçt ünvanınız kimi əlaqə məlumatlarınız
 • Bank hesabı nömrəniz, IBAN nömrəniz kimi maliyyə məlumatlarınız
 • Dosyanızda izləmə məqsədləri üçün təqdim etdiyiniz laboratoriya və görüntüləmə nəticələriniz, test nəticələriniz, müayinə məlumatlarınız, resept məlumatlarınız kimi tibbi diaqnostika, müalicə və qulluq xidmətlərinin icrası zamanı əldə edilmiş sağlamlıq və cinsi həyat məlumatlarınız,< /li>
 • Xidmətlərimizi qiymətləndirmək məqsədi ilə paylaşdığınız cavablarınız və şərhləriniz,
 • Klinikalarımıza səfəriniz zamanı çəkilmiş qapalı dövrə kamera sistemi video və audio qeydiniz,
 • Çağrı Mərkəzimizlə əlaqə saxlasanız, səsli zəng yazılarınız saxlanılır,
 • Səhiyyə xidmətlərinin maliyyələşdirilməsi və planlaşdırılması məqsədilə özəl tibbi sığorta ilə bağlı məlumatlarınız,
 • Maşın parkı xidmətindən istifadə edirsinizsə, nömrənizi verin,
 • Veb saytımızdan və mobil tətbiqetməmizdən istifadə zamanı əldə edilmiş baxış məlumatınız, IP ünvanınız, brauzer məlumatınız və tibbi sənədləriniz, sorğularınız, razılığınızla ötürdüyünüz forma məlumatı və yer məlumatlarınız.

Yuxarıda sadalanan şəxsi məlumatlarınız və həssas şəxsi məlumatlarınız aşağıdakı məqsədlər üçün işlənə bilər:

 • İctimai sağlamlığın qorunması, profilaktik tibb, tibbi diaqnostika, müalicə və qayğı xidmətləri,
 • Tələb olunan məlumatların müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq Səhiyyə Nazirliyi və digər dövlət qurum və təşkilatları ilə paylaşılması,
 • Qanuni və normativ tələblərin yerinə yetirilməsi,
 • Sağlamlıq xidmətlərinizi maliyyələşdirmək, müayinə, diaqnostika və müalicə xərclərinizi Xəstə Xidmətləri, Maliyyə İşləri, Marketinq şöbələri tərəfindən qarşılanması, inandırıcılıq sorğusu çərçivəsində tələb olunan məlumatların özəl sığorta şirkətləri ilə paylaşılması,
 • Çağrı Mərkəzimiz və Rəqəmsal Kanallarımız vasitəsilə görüşünüz barədə sizi məlumatlandırmaq,
 • Xəstə Xidmətləri və Zəng Mərkəzi şöbələri tərəfindən şəxsiyyətinizin təsdiqi,
 • Klinik Rəhbərlik tərəfindən müəssisənin daxili fəaliyyətinin planlaşdırılması və idarə edilməsi,
 • İnsan Resursları tərəfindən işçilərimizə təlim keçmək,
 • Audit və İnformasiya Sistemləri departamentləri tərəfindən sui-istifadə və icazəsiz əməliyyatların monitorinqi və qarşısının alınması,
 • Xidmətlərimiz üçün Qonaq Xidmətləri, Maliyyə İşləri, Marketinq şöbələri tərəfindən hesab-faktura,
 • Xəstəxanamızla müqavilə bağlamış qurumlarla əlaqənizin Xəstə Xidmətləri, Maliyyə İşləri, Marketinq Departamentləri tərəfindən təsdiqi,
 • Klinika İdarəetmə, Xəstə Təcrübəsi, Xəstə Hüquqları, Çağrı Mərkəzi şöbələri səhiyyə xidmətlərimizlə bağlı bütün sual və şikayətlərinizi cavablandıra bilər,
 • Klinik İdarəetmə və İnformasiya Sistemləri şöbələri tərəfindən xəstəxanamızın sistemlərinin və tətbiqlərinin məlumat təhlükəsizliyi çərçivəsində bütün lazımi texniki və inzibati tədbirlərin görülməsi,
 • Marketinq, Media və Kommunikasiya, Çağrı Mərkəzi departamentləri tərəfindən kampaniyalarda iştirak və kampaniya məlumatlarının təmin edilməsi, veb və mobil kanallarda xüsusi məzmunun, maddi və qeyri-maddi faydaların layihələndirilməsi və ötürülməsi,
 • Klinik İdarəetmə, Xəstə Hüquqları Departamentləri tərəfindən xəstə məmnunluğunun ölçülməsi, artırılması və tədqiqi,
 • Müəssisənin əməkdaşlıq etdiyi təhsil müəssisələri tərəfindən təhsil və təlim fəaliyyətini həyata keçirmək imkanı.

Yuxarıda qeyd olunan “Şəxsi və Şəxsi Məlumatlarınız” qanunvericilik müddəalarına böyük diqqətlə və uyğun olaraq İstanbul Allergiya və xarici xidmət təminatçıları orqanında fiziki və elektron arxivlərdə saxlanıla bilər.

Şəxsi məlumatların ötürülməsi

Şəxsi məlumatlarınız, 3359 saylı Səhiyyə Xidmətləri Əsas Qanunu, Səhiyyə Nazirliyi və onun struktur bölmələrinin təşkili və vəzifələri haqqında 663 saylı Fərman, 6698 saylı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanun, Özəl Xəstəxanalar haqqında Əsasnamə, Əsasnamə Qanunvericiliyin müddəaları çərçivəsində və yuxarıda göstərilən məqsədlər üçün Səhiyyə Nazirliyinin normativ aktları və digər şəxsi sağlamlıq məlumatlarının emalı və məxfiliyi;

 • Səhiyyə Nazirliyi, nazirliyin tabeliyində olan şöbələr və ailə həkimləri mərkəzləri,
 • Özəl sığorta şirkətləri (sağlamlıq, pensiya, həyat sığortası və s.),
 • Sosial Təminat Təşkilatı,
 • Təhlükəsizlik Baş İdarəsi və digər hüquq-mühafizə orqanları,
 • Əhali Baş İdarəsi,
 • Türkiyə Əczaçılar Birliyi,
 • Ədliyyə orqanları,
 • Tibbi diaqnostika və müalicə üçün əməkdaşlıq etdiyimiz ölkədə və ya xaricdə səhiyyə xidməti göstərən laboratoriyalar, tibb mərkəzləri, təcili yardım maşınları, tibbi cihazlar və müəssisələr,
 • Xəstənin göndərildiyi və ya özünün müraciət etdiyi səhiyyə müəssisəsi,
 • İcazə verdiyiniz qanuni nümayəndələriniz,
 • Bizim məsləhətləşdiyimiz üçüncü tərəflər, o cümlədən işlədiyimiz hüquqşünaslar, vergi məsləhətçiləri və auditorlar,
 • Tənzimləyici və nəzarət orqanları və rəsmi orqanlar,
 • İşəgötürəninizlə
 • Xidmətlərindən faydalandığımız və ya əməkdaşlıq etdiyimiz təchizatçılarımız, dəstək xidməti təminatçılarımız, arxiv xidməti təminatçılarımız və biznes tərəfdaşlarımızla (daha ətraflı məlumat üçün xəstəxanamıza yazılı müraciət etməklə məlumat ala bilərsiniz.) paylaşıla bilər.< /li>

Şəxsi məlumatların toplanmasının metodu və hüquqi səbəbi

Yuxarıda qeyd olunan məqsədlər çərçivəsində və İstanbul Allergiyasının fəaliyyət sahəsi daxilində hər cür işi həyata keçirmək üçün şəxsi məlumatlarınız hər cür şifahi, yazılı, vizual və ya elektron vasitələrdə toplanır və işlənir. bu çərçivədə, İstanbul Allergiya müqaviləsini və qanuni öhdəliklərini tam və lazımi şəkildə yerinə yetirmək. . Bu şəxslər məlumatlarınızın toplanmasının hüquqi səbəbidir;

 • 6698 saylı Fərdi Məlumatların Mühafizəsi haqqında Qanun,
 • 3359 saylı Səhiyyə Xidmətləri Əsas Qanunu,
 • Səhiyyə Nazirliyi və onun tabeliyində olan qurumların təşkili və vəzifələri haqqında 663 nömrəli Fərman,
 • Özəl Xəstəxanalar Qaydaları,
 • Şəxsi sağlamlıq məlumatlarının emalı və məxfiliyin qorunması haqqında Əsasnamə,
 • Səhiyyə Nazirliyinin əsasnamələri və digər qanunvericilik müddəaları.

Bundan əlavə, Qanunun 6-cı maddəsinin 3-cü bəndində qeyd olunduğu kimi, sağlamlıq və cinsi həyatla bağlı fərdi məlumatlar yalnız əhalinin sağlamlığının qorunması, tibbi profilaktika, tibbi diaqnostika, müalicə və qulluq xidmətlərinin planlaşdırılması və səhiyyə xidmətlərinin və maliyyələşdirilməsinin idarə edilməsi.. öhdəliyin altında olan şəxslər və ya səlahiyyətli qurum və təşkilatlar tərəfindən aidiyyəti şəxsin açıq-aşkar razılığı alınmadan icra edilə bilər.

Şəxsi məlumatların mühafizəsi ilə bağlı hüquqlarınız

Qanuna və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq;

 • Şəxsi məlumatların emal edilib-edilmədiyini öyrənmək,
 • Şəxsi məlumatlar emal olunubsa, bu barədə məlumat tələb edin,
 • Şəxsi sağlamlıq məlumatlarına daxil olmaq və tələb etmək,
 • Şəxsi məlumatların emalının məqsədini və onların məqsədinə uyğun istifadə edilib-edilmədiyini öyrənmək,
 • Şəxsi məlumatların evdə və ya xaricdə ötürüldüyü üçüncü tərəfləri bilmək,
 • Şəxsi məlumatların natamam və ya düzgün işlənilmədiyi təqdirdə korrektə edilməsini tələb etmək,
 • Şəxsi məlumatların silinməsini və ya məhv edilməsini tələb edin,
 • Şəxsi məlumatların natamam və ya düzgün işlənilməməsi halında şəxsi məlumatların düzəldilməsi və/və ya silinməsi və ya məhv edilməsi ilə bağlı şəxsi məlumatların ötürüldüyü üçüncü şəxslərə bildiriş verilməsini tələb etmək,
 • Emal edilmiş məlumatların eksklüziv olaraq avtomatlaşdırılmış sistemlər vasitəsilə təhlil edilərək şəxs əleyhinə nəticənin yaranmasına etiraz etmək,
 • Şəxsi məlumatların qeyri-qanuni emalı nəticəsində itirildikdə dəymiş ziyanın ödənilməsini tələb etmək hüququnuz var.

Məlumat Təhlükəsizliyi və Müraciət hüququ

Şəxsi məlumatlarınız texniki və inzibati imkanlar çərçivəsində ciddi şəkildə qorunur və texnoloji imkanlar nəzərə alınmaqla mümkün risklərə uyğun səviyyədə zəruri təhlükəsizlik tədbirləri təmin edilir.

Qanun çərçivəsində istəkləriniz, “www.istanbulalerjimerkezi.com.tr” internet saytında Fərdi Məlumatların Qorunması Qanununa əsasən Ərizə Formasını dolduraraq;

  • Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi CZD Plaza No:12 Ataşehir/İstanbul ünvanına şəxsən çatdırıla bilər.
  • Siz onu notarius vasitəsilə göndərə bilərsiniz,

Onu təhlükəsiz elektron və ya mobil imza ilə

 • bilgi@istanbulalerji.com.tr ünvanına qeydiyyatdan keçmiş e-poçt ünvanınız və ya sistemimizdə qeydiyyatdan keçmiş e-poçt ünvanınız vasitəsilə göndərə bilərsiniz.

“Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı açıq razılıq forması”