Dərman allergiyasının müalicəsi üçün ən təsirli strategiya allergen törədən dərman müəyyən edildikdən sonra dərmandan qaçmaq və ya dayandırmaqdır. Allergiya törədən dərmanlar qrupuna aid olmayan və kimyəvi oxşarlığı olmayan alternativ dərmanlarla müalicə davam etdirilməlidir. Alternativ agentləri seçərkən dərmanlar arasında çarpaz reaktivlik nəzərə alınmalıdır. Bu yazıda dərman allergiyasının müalicəsi haqqında yazdıq

Dərman allergiyasının inkişaf riskini azaltmaq üçün lazım olmadıqca dərman istifadə edilməməlidir. Dərmanların oral formalarına üstünlük verilməlidir.

Dərman Allergiyasının Müalicəsi

Dərman allergiyasının müalicəsi əsasən dəstəkləyici və simptomatikdir. Dərman allergiyasından sonra istifadə olunacaq dərmanlar yalnız şikayətlərini idarə etmək üçündür. Dərman allergiyasının təkrarlanmasının qarşısını almır.

Kortikosteroid tərkibli kremlər və oral antihistaminiklər dəri şikayətlərini yaxşılaşdıra bilər.

Kortikosteroidlər şifahi və ya venadaxili olaraq tətbiq oluna bilər və ağır sistemik reaksiyaların müalicəsində istifadə edilə bilər.

 Anafilaksiya halında, üstünlük verilən müalicə əzələdaxili yeridilmiş adrenalindir (epinefrin).

SJS və TEN kimi ağır dərman reaksiyalarında dəridəki lezyonları ən yaxşı şəkildə reanimasiya və ya yanıq bölməsində müalicə etmək olar.

Dərman desensitizasiyası terapiyası dərmanın allergik olduğu və alternativi olmayan dərmana müəyyən tibbi ehtiyac olduğu hallarda tətbiq oluna bilər. Dərman desensitizasiyası çox riskli və çətin bir üsuldur. Xəstələr dərmana desensibilizasiya edildikdən sonra hər gün dərman qəbul etməlidirlər. Dərman desensibilizasiyası prosedurlarının başlanması, dərmanın artan dozalarını tətbiq etməklə xəstənin dərmana reaksiyasını immunoloji şəkildə müvəqqəti olaraq dəyişdirir. Dərman tolerantlığı adətən yalnız dərman verildiyi müddətdə saxlanılır. Əgər xəstə əvvəllər dərmana qarşı həssaslığını itiribsə və sonra eyni dərmanı təkrar istifadə etmək lazımdırsa, prosedur eyni şəkildə təkrarlanmalıdır. Dərmanların desensitizasiyası prosedurları yalnız reanimasiya avadanlığı olan mərkəzlərdə allerqoloqlar tərəfindən aparılmalıdır.

Dərman allergiyasının müalicəsində ən vacib hissə gələcək reaksiyaların qarşısını almaq üçün xəstələrə və onların yaxınlarına məlumat verməkdir.

Xəstəyə qaçınılması lazım olan dərmanlar haqqında yazılı məlumat verilməlidir. Xəstəxanaya getdiyi zaman allergiyası olan dərmanlar barədə həkimləri və səhiyyə işçiləri məlumatlandırılmalı və məlumatlandırılmalıdır. Xəstənin ailə həkimi dərman allergiyası barədə məlumatlandırılmalıdır.

Allergiya mütəxəssisləri tərəfindən yaradılan və onların allergiyasını göstərən allergik bilərziklər/boyunbağılar və ya kartlar xəstəyə verilməməlidir.