Dərman allergiyası necə yaranır? Bu gün xəstəliklərin müalicəsi üçün yeni dərmanlar hazırlanarkən bu dərmanlara qarşı orqanizmimizdə allergik reaksiyalar baş verir. Dərman allergiyası əslində çox rast gəlinən allergik xəstəlik olmasa da, hər gün yeni dərmanlarla daha çox rast gəlinir. Bu yazıda dərman allergiyasının necə baş verdiyini yazdıq

Dərmanlara qarşı allergik reaksiyalara nəzər saldıqda, immun mexanizmləri müəyyən edən təsnifat sisteminə görə onları 4 sinfə bölmək olar.

Bu təsnifat sisteminə daxildir:

İmmunoqlobulin E (IgE) anticisimlərinin (tip I) vasitəçilik etdiyi dərhal tipli reaksiyalar

Bu cavab zamanı dərmana qarşı əmələ gələn immunoqlobulin E (IgE) anticisimləri bu şəxsləri dərmana qarşı həssas edir. Bundan sonra bu həssas insanlar yenidən dərmanla qarşılaşarsa, dərman allergiyası şikayətləri yaranır. Bu tip dərman allergiyasında insanın həssaslaşması üçün insandan insana dəyişən bir müddət lazımdır. Bəzi insanlar dərmanı dəfələrlə istifadə etdikdən sonra həssaslaşır, digərləri isə dərmanın ikinci və ya üçüncü dozasından sonra simptomları çox erkən inkişaf etdirir. Xüsusilə anafilaktik şok (allergik şok), ürtiker (ürtiker), anjioödem, nəfəs darlığı kimi şikayətlər bu şəkildə baş verir. Bu şikayətlər dərman qəbul edildikdən bir neçə dəqiqə və ya saat sonra sürətlə baş verir. Bu allergik reaksiyalar testlərlə aşkar edilə bilər.

İmmunoqlobulin G (IgG) və ya immunoqlobulin M (IgM) anticisimlərinin (II tip) vasitəçilik etdiyi sitotoksik reaksiyalar

İmmunoqlobulin G (IgG) və ya immunoqlobulin M (IgM) anticisimlərinin (II tip) vasitəçilik etdiyi sitotoksik reaksiyalar trombositopeniya və anemiya kimi aşağı qan hüceyrələrinə səbəb olur ki, bunlar nadirdir. Dərman qəbul etdikdən sonra müddəti dəyişsə də, dərhal və ya daha sonra baş verə bilər.

İmmun kompleks reaksiyalar (III tip)

İmmun kompleks reaksiyalar (III tip) dərman qəbul etdikdən bir neçə həftə sonra baş verə bilər. Dərman qəbulundan 1-3 həftə sonra serum xəstəliyi, vaskulit, artralji, qızdırma və səpgi kimi tablolar görünə bilər.

Hüceyrə immun mexanizmlərinin yaratdığı gecikmiş tip reaksiyalar (IV tip)

Hüceyrə immun mexanizmlərinin səbəb olduğu gecikmiş tipli reaksiyalar (IV tip) təmas zamanı məruz qalan dərmanların əksəriyyətində müşahidə olunur. Dəriyə tətbiq olunan kremlərdəki dərmanlar və ya əlavələr səbəbiylə kontakt dermatit ən çox görülən allergik təzahürdür. Dəridə meydana gələn dəri döküntüləri IV tip allergiya ilə əlaqələndirilir. Onlar adətən dərman qəbulundan sonra 2-7 gün ərzində baş verir. Bu allergik reaksiyalar üçün allergiya testləri edilə bilər.

Bütün bu immun mexanizmlərdən başqa, psevdoallergik reaksiyalara səbəb olan dərmanlar da var. Bəzi dərmanlar allergiya hüceyrələrini birbaşa stimullaşdıraraq, allergiya hüceyrələrindən histamin adlanan kimyəvi maddələrin sərbəst buraxılmasına səbəb olur. Bu cür reaksiyalar xüsusilə NSAİİlər, ağrı kəsicilər, tərkibində ACEİ olan qan təzyiqi dərmanları və radiokontrastlı qeyri-şəffaf maddələrlə müşahidə olunur və immun sisteminin digər yollarından istifadə etmədən ciddi reaksiyalara səbəb olur.

Dərman allergiyası necə yaranır

Dərman allergiyası müxtəlif mexanizmlərlə meydana gəldiyi üçün müxtəlif şikayətlərə və klinik təzahürlərə səbəb olur. Buna görə də, əgər dərmana bağlı allergik pozğunluqdan şübhələnirsinizsə, dərman allergiyasının diaqnostikası və müalicəsində təcrübəli allerqoloqa müraciət etmək tövsiyə olunur.